Tjänster

Dykning, betonghåltagning, vajersågning, borrning och mycket mer

RPP Dyk utför arbeten både i vatten och på land. Vi gör många av de saker som du själv kan ha besvär att utföra kanske på grund av att det är i anslutning till vatten eller för att du saknar rätt typ av utrustning. Du kan t ex anlita oss för att vajersågning, betonghåltagning (diamanthåltagning), kärnborrning, bergsborrning, betongborrning, undervattensarbete, alla former av rivning men självklart också för rena dykningsarbeten.

Vi är främst verksamma i området kring Stockholm, men åtar oss gärna arbeten på efterfrågan i hela Sverige och Norden.

Dykarbeten

Vi utför mindre dykarbeten under eller i anslutning till vatten. Bland annat  inspektioner, vajersågning, bärgning, reparation byggnation och borrning.

Betonghåltagning

Vi utför betonghåltagning, betongborrning, betongsågning, bergsborrning, körnborrning och bergssågning. Även all form av rivning – pannrivning, tungrivning och selektiv rivning.

Vajersågning

Förutom tjänster kring dykeri och betonghåltagning utför RPP Dyk även vajersågning i alla typer av material. Vajersågning är en flexibel och tyst metod med mer eller mindre obegränsade möjligheter.

Har du några frågor gällande de tjänster vi tillhandahåller? Kontakta oss gärna!

© Copyright RPP DYK AB